Vragen

 1. Heeft Charco een toegankelijke winkel? Zijn er filialen?
 2. Heb ik een doktersvoorschrift nodig?
 3. Hoe lang duurt een plaswekkertraining?
 4. Hoeveel kost een volledige behandeling?
 5. Huren of kopen?
 6. Welke garanties worden gegeven op het materiaal?
 7. Wat bij schade of als de zender zoek geraakt?
 8. Handleiding verloren, wat nu?
 9. Wanneer begint en eindigt de huur van een toestel?
 10. Hoe lever ik een gehuurd toestel terug in?
 11. Is er tussenkomst van de mutualiteit?
 12. Welke nachtwekker moet ik kiezen?
 13. De wettelijke bedenktijd of herroepingstermijn

1. Heeft Charco een toegankelijke winkel? Zijn er filialen?

We hebben geen winkel en geen vaste openingsuren. Charco is een praktijk waar u met uw kind terecht kan voor opstart of advies en vanwaar ook alle administratie gebeurt. We hebben geen andere verdeelpunten in het land. Om die reden vragen we u ook ons even te bellen wanneer u wenst langs te komen. We zijn telefonisch bereikbaar op weekdagen tussen 9u00 en 17u00 uur. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn we gesloten.

2. Heb ik een doktersvoorschrift nodig?

Het advies van uw arts is belangrijk om een beter resultaat bij eender welke behandeling te bekomen. Voor de Charco-toestellen raden wij aan om vooraf uw arts te consulteren. Maar een expliciet voorschrift- of verwijsbriefje is volgens de Belgische wetgeving niet vereist voor plaswekkers. Wel kan uw mutualiteit of verzekeraar u om een dergelijk voorschrift vragen in het kader van terugbetalingen. Dat moet u dan samen met het Charco-attest wat wij u afleveren indienen.

Hoe lang duurt een plaswekkertraining?

Veel elementen spelen een rol in de duurtijd van een wekkerbehandeling. Wij adviseren om niet te lang met een wekkertraining bezig te zijn, tenzij dat anders door uw arts of begeleider bepaald werd.

Indien men spreekt van een “gewoon bedplasprobleem” (ook monosymptomatische enuresis nocturna genoemd) bedraagt de gemiddelde en geschatte duur van een wekkerbehandeling tussen de 6 en de 12 weken. Er wordt immers gevraagd dat het kind stabiel droog is, wat betekent: 14 dagen droog met wekker en daarna nog eens 14 dagen droog zonder wekker. Duurt de behandeling langer, dan raden wij u sterk aan uw arts hierover te raadplegen.

4. Hoeveel kost een volledige behandeling?

De doelstelling is uiteraard om een stabiel droog resultaat te krijgen bij uw kind. U kan op deze site zelf uw pakket samenstellen en bestellen, rekening houdend met het aantal broekjes dat u bvb. wenst. Voor het gebruik van TENS moet u dan weer rekening houden met de door de arts geadviseerde duurtijd. Bij een huurformule zal de totale kostprijs berekend worden op het einde van de huur en volgens de huurovereenkomst.

5. Huren of kopen?

Veel hangt af van de voorziene gebruiksduur. Wij bieden de huurformules voor behandelingen van een kortere periode. Vraag hierover raad of advies aan uw arts of aan Charco zelf. 

De koopformule is aan te raden bij een langere gebruiksduur of voor de behandeling van meerdere kinderen binnen hetzelfde gezin. 

6. Welke garanties worden gegeven op het materiaal?

Gezien de aard van het materiaal en het intens gebruik door kinderen, is er een standaardgarantie op de toestellen van één jaar, mits het respecteren van de gebruiksinstructies. Voor de broekjes (dagelijks wasbaar) is er een garantie van 3 maanden, mits het respecteren van de wasinstructies. Batterijtjes, snoeren, adapters – en eventuele verzendingskosten – vallen niet onder de gebruikersgarantie. Die kunnen op eigen kosten vervangen worden. U vindt deze onder “toebehoren” op de site.

Materiaal dat niet bij Charco aangekocht werd, valt uiteraard niet onder de garantie, maar wel onder de voorwaarden van het verkoopspunt waar u het materiaal aangekocht of gehuurd heeft.

7. Wat bij schade of als de zender zoek geraakt?

Bij sommige huurtoestellen of -formules wordt een huurwaarborg gevraagd. Die kan aangesproken worden in geval van beschadiging of nodige herstelling. Bij verlies van een zender wordt de kostprijs aangerekend van een nieuwe zender, zoals vermeld op de site. Dit is ook zo voor een volledige set (wekker, zender, module, snoeren…) waarbij de nieuwprijs in rekening zal gebracht worden.

8. Handleiding verloren, wat nu?

Hebt u een specifieke handleiding nodig, contacteer ons zodat we u het juiste exemplaar per email kunnen doorsturen (alleen van toepassing voor materiaal wat door ons geleverd werd). 

9. Wanneer begint en eindigt de huur van een toestel?

De huur van een toestel start op het ogenblik dat het door Charco geleverd wordt. Dat is het moment dat u het toestel komt afhalen bij ons. Bij verzendingen via BPost is de datum van verzending van toepassing als aanvang van de huur (dat kan u volgen op www.BPost.be/Tracking).

De huur eindigt op het ogenblik dat het toestel terug bij Charco ingeleverd wordt. Bij postzendingen is de datum van ontvangst bij Charco van toepassing (eveneens te volgen op www.Bpost.be/tracking).

10. Hoe lever ik een gehuurd toestel terug in?

De sets worden steeds geleverd in een standaard pakket door GLS of Bpost. U dient deze doos te bewaren om opnieuw te gebruiken wanneer u het toestel via BPost terugzendt op het einde van de behandeling. Bij het terugzenden ervoor zorgen dat alles in de originele voorverpakking wordt teruggestuurd ,alsook alle begeleidingsdocumenten. U kan de doos laten frankeren volgens de gekozen tarieven. Die kosten vallen ten laste van de verzender/gebruiker. U kan de set ook zelf bij ons komen inleveren. Hiervoor maakt u best vooraf even een afspraak op ons vast nummer 09 220 68 94.

11. Is er tussenkomst van de mutualiteit?

De voorwaarden en tussenkomsten kunnen per mutualiteit en zelfs per provincie sterk verschillen. Charco kan op uw eenvoudig verzoek een conform attest afleveren. Informeer hiernaar op het ogenblik dat u uw materiaal bij ons bestelt.

Charco is een erkende organisatie en heeft conventies met zowat alle Belgische mutualiteiten. Bij huurformules (huur wekker of TENS) wordt het attest afgeleverd op het einde van de huur na berekening van de totale kosten die gemaakt werden en na betaling van de eventuele openstaande kosten (verklaring op eer naar verzekeringsrecht).

12. Welke nachtwekker moet ik kiezen?

Twijfelt u over welke wekker voor u de beste keuze is? Onze diverse types nachtwekkers zijn allen van goede kwaliteit. Welke wekker voor u de beste keuze is, hangt af van een aantal factoren, aarzel niet ons te contacteren voor advies!

13. De wettelijke bedenktijd of herroepingstermijn

Een koper heeft na het plaatsen van een online bestelling altijd recht op 14 dagen bedenktermijn. Dit is enkel geldig indien de artikelen niet beschadigd zijn, noch gedragen ,noch gewassen en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Nà de wettelijke bedenktijd of herroepingstermijn is er géén retour meer mogelijk.