Plastraining overdag

Plastrainingen bij kinderen gebeuren best op een gestructureerde en begeleide manier om een goed en stabiel resultaat te bekomen. Zonder enige voorkennis of begeleiding daalt de scoringskans van de therapie zienderogen. Ouders en kind stellen zich vaak veel vragen… We trachten - daar waar nodig - maximaal te zorgen voor antwoorden en begeleiding, ook in samenspraak met uw arts.

Broekplassen afleren met “wekkertherapie”

Specifiek voor zindelijkheidstraining overdag (broekplassen, ongecontroleerd urineverlies…) hebben we eveneens een wekkertherapie, welke kan bijdragen tot de “cognitieve conditionering” van het kind. Dagwekkertjes of plashorloges kunnen ingezet worden om het kind eraan te herinneren om tijdig naar het toilet te gaan. Belangrijk is wel dat vooraf de indicatie gesteld werd door uw arts of begeleider: niet alle broekplassertjes zijn immers met dezelfde behandelingstechniek gebaat. Uitstelgedrag om te gaan plassen is vaak een typisch kenmerk. Ook de leeftijd is erg belangrijk, start vooral niet op een al te jonge leeftijd, tenzij u hier ander medisch advies over ontving.

Plaswekker of trilhorloge kopen?

U kunt een dagwekkertje of een trilhorloge bestellen via onze webshop. Bij elk product wordt de toepassing beschreven en enkele richtlijnen opgesomd. Wij voorzien u graag van alle informatie en documentatie over hoe de dagtraining voor uw kind er uit moet gaan zien.

Heeft u nog vragen over zindelijkheidstraining van uw kind? Contacteer ons voor meer informatie.